استاد سیاوش حشمتی PDF چاپ نامه الکترونیک
نمایندگان و مربیان - اعضا هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

استاد سیاوش حشمتی


درجه : دان 2

مسئولیت ها  :

مربیگری کشوری

عضو هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

مسئول کمیته آزمون هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

نماینده هاپکیدو در شهر امیریه

تحصیلات : لیسانس معماری

سابقه در هاپکیدو : 8سال

به اشتراک گذاری این مطلب در

 

Template designed by Salar Zangiband May 2008

Published By PersianIT.ir