استاد سید حسین سید آقا بزرگی PDF چاپ نامه الکترونیک
نمایندگان و مربیان - اعضا هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

استاد سید حسین سید آقا بزرگی


درجه : دان 2

مسئولیت ها  :

کمک مربیگری کشوری

داور هاپکیدو کشور

عضو هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

عضو هیئت رزمی شهرستان شهریار

مسول کمیته داوران هاپکیدو شهرستان شهریار

تحصیلات : دیپلم فنی

سابقه در هاپکیدو : 11 سال

به اشتراک گذاری این مطلب در

 

Template designed by Salar Zangiband May 2008

Published By PersianIT.ir