مبین محمد لو PDF چاپ نامه الکترونیک
نمایندگان و مربیان - اعضا هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

مبین محمد لو

درجه : قرمز

مسئولیت ها  :

عضو هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

عضو کمیته فرهنگی هاپکیدوشهرستان شهریار


تحصیلات :

دانشجوی مقطع لیسانس

سابقه در هاپکیدو :3 سال

به اشتراک گذاری این مطلب در

 

Template designed by Salar Zangiband May 2008

Published By PersianIT.ir