حمید رضا بیات PDF چاپ نامه الکترونیک
نمایندگان و مربیان - اعضا هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

حمید رضا بیات


درجه : قرمز 

مسئولیت ها  :

عضو هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار


عضو کمیته فرهنگی هاپکیدو شهریار


تحصیلات :

دانشجوی مقطع لیسانس

سابقه در هاپکیدو :5 سال

به اشتراک گذاری این مطلب در

 

Template designed by Salar Zangiband May 2008

Published By PersianIT.ir