اسماعیل شاکری PDF چاپ نامه الکترونیک
نمایندگان و مربیان - اعضا هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

اسماعیل شاکری


درجه : مشکی

مسئولیت ها  :

عضو هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

کمک مربی سبکی هاپکیدو کشور


تحصیلات :

دیپلم

سابقه در هاپکیدو :3 سال

به اشتراک گذاری این مطلب در

 

Template designed by Salar Zangiband May 2008

Published By PersianIT.ir