جواد PDF چاپ نامه الکترونیک
نمایندگان و مربیان - اعضا هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

جواد


درجه : مشکی

مسئولیت ها  :

عضو هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

کمک داور هاپکیدو کشور

کمک مربیگری سبکی هاپکیدو کشور

تحصیلات :


سابقه در هاپکیدو :4 سال

به اشتراک گذاری این مطلب در

 

Template designed by Salar Zangiband May 2008

Published By PersianIT.ir