احمد توسلی PDF چاپ نامه الکترونیک
نمایندگان و مربیان - اعضا هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

 

احمد توسلی

درجه : قرمز

مسئولیت ها  :

عضو هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

مسئول اداری سبک

کمک مربیگری سبکی هاپکیدو کشور


تحصیلات :

فوق دیپلم

سابقه در هاپکیدو :3 سال

به اشتراک گذاری این مطلب در

 

Template designed by Salar Zangiband May 2008

Published By PersianIT.ir