رامین حاجی زاده PDF چاپ نامه الکترونیک
نمایندگان و مربیان - اعضا هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

رامین حاجی زاده


درجه : کمربند مشکی

مسئولیت ها  :

کمک مربی

عضو هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

مسئول امور فرهنگی  هاپکیدو در شهرستان شهریار

تحصیلات : دانشجوی فوق لیسانس ارتباطات

به اشتراک گذاری این مطلب در

 

Template designed by Salar Zangiband May 2008

Published By PersianIT.ir