شهید مدافع حرم استاد عباس آبیاری PDF چاپ نامه الکترونیک
نمایندگان و مربیان - اعضا هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

استاد شهید عباس آبیاری

شهید مدافع حرم استاد شهید عباس آبیاری

درجه : دان2

مسئولیت ها  :

عضو هیئت هاپکیدو

مربی رسمی هاپکیدو کشور

مربی رسمی دفاع شخصی


 


سابقه در هاپکیدو :8 سال


به اشتراک گذاری این مطلب در

 

Template designed by Salar Zangiband May 2008

Published By PersianIT.ir