بهزاد گودرزی PDF چاپ نامه الکترونیک
نمایندگان و مربیان - اعضا هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

بهزاد گودرزی


درجه : دان 1

مسئولیت ها  :

عضو هیئت هاپکیدو شهرستان

تحصیلات :

سابقه در هاپکیدو : 5سال

به اشتراک گذاری این مطلب در

 

Template designed by Salar Zangiband May 2008

Published By PersianIT.ir