شرايط و نحوه ارتقاء كمربند سفيد تا مشكي PDF چاپ نامه الکترونیک
مقالات - هاپکیدو
نوشته شده توسط ziaeepour   
سه شنبه 04 بهمن 1390 ساعت 17:10

شرايط و نحوه ارتقاء كمربند سفيد تا مشكي
سفید به کمربند زرد

دفاع شخصی :

این حرکات د رحدود 10 نوع فنون رزمی دفاع شخصی است که هنر جو باید آن را فرا گیرد


افتها :

حرکات پرتابی  ونوعی از خیزهاست که از آسیب دیدگی جلو گیری می نماید برای دریافت کمر زرد 4  حرکت کافیست .

ضربات پا :

د راین روش هنر جو باید 8 نوع ضربه پا را آموزش ببیند

ضربات دست :

هنر جو باید در این رده کمربندی 6 نوع ضربه دست را آموزش ببیند .وسيله آموزش: نانچاكو
هدف آموزش: اجراي15  تكنيك نانچیکو كه حكم الفباي نانچیکو را دارد و در پايان هنر جو قادر خواهد بود نانچیکورا در اطراف خود هدايت يا مهار كند.
مدت آموزش: 3 ماه به طوريكه هنرجو همگام با كلاس حركت كند.
كيفيت آزمون: اجراي15 تكنيك انفرادي نانچیکو در زمان زير 40ثانیه بطوريكه هر تكنيك يكبار زده شود.
آمادگي جسماني: در اين رده كمربند انگشتان دست و مچ و بازو و كتف از آمادگي خوبي برخوردار ميشود.

کمربند سبز


وسيله آموزش: نانچیکو
هنرجو می بایست د ر این رده کمربندی 10 روش جفت نانچیکو را آموزش ببیند وبعد از آن ترکیب ر انجام دهد د راین روش هنر جو باید آمادگی خود را برای ترکیب حرکتها وهمچنین نوع استفاده را آموزش ببیند .

آمادگي جسماني: در اين مقطع از تمرينات عضلات پا و دست رو به انعطاف رفته و از سرعت عمل خاصي برخوردار مي شود.
دفاع شخصي: اجراي 25 عدد دفاع شخصي است که دست راست با راست وهمچنین گرفتن آستین ها وسرشانه هاست


کمربند آبی
وسيله آموزش: نانچاكو 2 تايي
هدف آموزش: آموختن تکنیهای جفت نانچیکو از حرکات بسیار سخت می باشد چرا که هنر جو باید د رآن واحد د ردومسیر مختلف حرکاتی را اجرا کند که حریف قادر به گرفتن آن نباشد

كيفيت آموزش:7 ماه به طوريكه هنرجو همگام با كلاس خود را آماده نمايد.
كيفيت آزمون: اجراي حركت انفرادي و 5 كاتا با قدرت و سرعت منطقي و اجرا در زواياي صحيح كاتاها.

آموزش چوب :

د راین نوع آموزش هنر جو باید 10 حرکت را یاد بگیرد ود رهمان زمان 2 کاتا را دوره ببیند.


آمادگي جسماني: قدرت عضلات دست و پا بالا رفته و از نظر تمركز رشد بالايي را پيدا مي كند. اصطلاحاً دو فكري را هنرجو مي آموزد.


دفاع شخصي: یقه ،گرفتن کمربند ، سرشانه از پشت ، گرفتن کمر از پشت وگرفتن  سرشانه از جلو .


کمربند قرمز
نوع آموزش: چوب
هدف آموزش: اجراي 30 تكنيك انفرادي چوب و 5 كاتا چوب در اين رده كمربندي هنرجو توانايي خاصي را در رابطه با فراگيري اين سلاح پيدا خواهد نمود.
1-قادر خواهد بود ضربات حمله كننده را از خود دفاع نمايد.
2-قادر خواهد بود به شكل صحيح و با سرعت خوبي حمله نمايد
3-در اين رده ترس هنرجو از مبارزه كاسته خواهد شد.
4-انعطاف خوبي را مي تواند به بدن خود بدهد.
مدت آموزش:8 ماه به شرط فعاليت مثبتي كه هنر جو از خود نشان دهد.
كيفيت آزمون: اجراي صحيح 5 كاتا با سرعت و قدرت لازم و اجراي 30 حركت انفرادي.
آمادگي جسماني: دراين رده از كمربند كل بدن از آمادگي خوبي برخوردار مي شود و همچنين قدرت فكر و بينايي نسبت به اجراي تكنيك در حد مطلوبي افزايش پيدا مي كند.
دفاع شخصي:گرفتن کمراز جلو ، گرفتن از پشت ، د ردو شکل ، گرفتن کمر از پشت به صورت حلقه ای دفاع ضربات دست ، دفاع ضربات پا ، دفاع د رمقابل ضربات چاقو وچوب

کمربند مشکی :

نوع آموزش : حرکات چوب

نوع حرکات واجرای فنون به صورت ترکیبی ، مبارزه یک به یک ودو به یک ، حرکات پرشی ودورانی ،

نوع آموزش شمشیر : این حرکت وآموزش از ابتدا تا کمربند مشکی مستلزم آگاهی کامل ، اجرای صحیح تکنیک .آموزش حرکات انفرادی وترکیبی وهمچنین بعد از گذشت ماهها آموزش کاتای شمشیر است

دفاع شخصی : د راین قسمت آموزش تکنیهاد رمقابل چاقو، شمشیر ، چوب ، ضربات دست وپا ، حرکات ناگهانی وحمله ای ، حرکات دفاعی د رمقابل هجوم حریف  حرکت یک به دو از آموزشهای لازمه این رده کمربندی است

ضربات پا : آموزش حرکات پرشی 360درجه ، ضربات پرشی جفا پا از جلو ،از پهلو واز پشت ،ضربات نیزه ای دست وبرشی دست ، ضربات با شمشیر برای دفاع حمله ، ضربات نانچیکو برای دفاع وحمله ، آموزش ضربات چوب برای دفاع د رمقابل هجوم حریفان

افتها : که مجموعه کامل برای آموزش می باشد از قبیل از جلو ، پهلو ، پشت ، چرخشی ، چرخشی از پهلو واز پشت  پرش از روی نفرات تا 13 نفر

مبارزه : د راین مرحله هنرجو باید با 5 نفر  مبارزه نماید .

به اشتراک گذاری این مطلب در

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 04 بهمن 1390 ساعت 17:27
 

Template designed by Salar Zangiband May 2008

Published By PersianIT.ir