علی بیکانی PDF چاپ نامه الکترونیک
نمایندگان و مربیان - اعضا هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

علی بیکانی

درجه : دان 1

مسئولیت ها  :

عضو هیئت هاپکیدو شهرستان

تحصیلات : دیپلم فنی

سابقه در هاپکیدو :


به اشتراک گذاری این مطلب در

 

Template designed by Salar Zangiband May 2008

Published By PersianIT.ir