سید اویس شاهمیری PDF چاپ نامه الکترونیک
نمایندگان و مربیان - اعضا هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

سید اویس شاهمیریدرجه : مشکی دان 2

مسئولیت ها  :

عضو هیئت هاپکیدو شهرستان شهریار

عضو تیم منتخب هاپکیدو کشور

قهرمان چندین دوره مسابقات دفاع شخصی تیمی هاپکیدو  در کشوری 

مسئول کمیته صدور احکام هاپکیدو شهرستان شهریار

کمک مربگری هاپکیدو کشور

تحصیلات : لیسانس معماری

سابقه در هاپکیدو : 7سال

به اشتراک گذاری این مطلب در

 

Template designed by Salar Zangiband May 2008

Published By PersianIT.ir