جملات آمورنده1 PDF چاپ نامه الکترونیک
حکایات مدیریتی - حکایات آموزنده

موفقیت چیزی نیست که دیگران از تو انتظار دارند،موفقیت چیزی است که تو به ان می اندیشی
□□□
ارامش در طوفان.سلاح عاقلان است
□□□
به جای اینکه به تاریکی دشنام بدهیم بهتر است شمعی بیفروزیم
□□□
موفق کسی است که با اجرهایی که به سمتش پرتاب میشود بنایی محکم بسازد
□□□
روز را با خنده شروع کن تا زندگی با خنده در دستانت شکوفا شود
□□□
پایان دادن به گفتگوهای درون یعنی رسیدن به ارامش
□□□
اگر به دنبال دوست بی عیب بگردیم هیچ وقت دوستی نخواهیم داشت
□□□
همیشه از خودت به خوبی یاد کن و زندگی را ان طور که دلخواهت هست تصور کن
□□□
تفاوت عمق اقیانوس و برکه از بزرگی ماهیهای که بیرون می ایند مشخص میشود
□□□
فقط کسی طعم دلتنگی را میفهمد که طعم وابستگی را چشیده باشد
□□□
عشق ان نیست که دو نفر به هم نگاه کنند عشق ان است که هر دو به یک سو بنگرند
□□□
دلهای بزرگ و احساس های بلند عشق های زیبا و با شکوه می افرینند
□□□
در سراسر جاده زندگی،توقف ممنوع
□□□
همواره به یاد داشته باش،موفقیت یک نقطه نیست بلکه جریانی است پیوسته
□□□
۹۹ درصد نگرانیهای ما مربوط به مسائلی است که هرگز اتفاق نمی افتند،پس شاد باش
□□□
اگر میخواهی مانند عقاب پرواز کنی با بوقلمون همراه نشو
□□□
مالکیت اسمان را به نام کسانی نوشته اند که به زمین دل نبسته اند
□□□
افکار بزرگ داشته باش،اما از شادیهای کوچک لذت ببر

به اشتراک گذاری این مطلب در

 

Template designed by Salar Zangiband May 2008

Published By PersianIT.ir